Betalpolicy

Betalning av terminsavgifter
Ska betalas inom 30 dagar om inget annat anges på utskickad faktura. Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift på 50:- / skickad faktura. Efter två påminnelser förbehåller sig Kils Tennisklubb rätten att stänga av spelaren tills fakturan är betald.

Prova-på
Alla nya spelare i Kils Tennisklubb har rätten att prova på vid ett tillfälle innan beslut tas om man vill fortsätta i verksamheten. Kontakta huvudtränare så återkommer han med en tid i lämplig grupp där ni får möjligheten att prova på.

Avhopp från träningsgrupp
Inför varje termin så uppdateras träningsschemat med tider och grupper. Vill man avsäga sin plats i träningsgrupp ska det ske skriftligen till huvudtränare senast 3 veckor innan nästa terminsstart. Om platsen inte är uppsagd 3 veckor innan så antas att man fortsätter sin träning även efterföljande termin.
Skulle avhopp ske senare än 3 veckor innan ny terminsstart är den aktiva skyldig att betala terminsavgiften enligt följande tabell:

Sen avanmälan innan terminsstart: 25% av kostnaden
2 veckor in: 50% av kostnaden
4 veckor in: 75% av kostnaden
6 veckor in: 100% av kostnaden

Undantag görs vid långvarig skada/sjukdom alternativt att man flyttat.

Återbetalning av terminsavgift
Terminsavgiften eller del av terminsavgiften betalas endast tillbaka om man ådragit sig en skada/sjukdom under pågående termin. Det återbetalade beloppets storlek beräknas utifrån det datum som skadan/sjukdomen meddelades till huvudtränare. Dock kan vi då inte garantera en plats om man sedan vill komma tillbaka efter skadan. Vill man ha kvar sin plats måste man betala terminsavgift och ev. medlemsavgift som vanligt.

 

Anledningen att vi har dessa krav är att vi försöker pressa ner våra terminsavgifter och hålla oss som en av Sveriges billigaste tennisföreningar, samt fortsätta täcka kostnaderna för tränare, banor, bollar, utrustning, gym m.m. Även om vi har kö in till specifika grupper så är det inte alltid vi kan fylla på med kort varsel då det krävs av den personen som sätts in har rätt förkunskaper och håller rätt nivå med övriga i gruppen. Därför måste man betala avgiften även om man hoppar av.