Integritetspolicy

Integritetspolicy för Kils Tennisklubb

Vi i Kils Tennisklubb värderar skyddet av personuppgifter. Vi som förening använder enbart dina personuppgifter till vår verksamhet och skulle aldrig sälja dina personuppgifter vidare. Denna integritetspolicy visar vilken personlig information som vi lagrar och vad den används till.

Personuppgifter

 Kils Tennisklubb lagrar följande personuppgifter:
 • Föramn
 • Efternamn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Kön
 • Information som krävs vid fakturering eller debitering
 • Tävlingsresultat

Om du är anställd lagras även:

 • Utbildningsnivå
 • Bild
 • Lön
 • Kontonummer
 • Arbetets omfattning

Publicering av bilder

För att marknadsföra vår förening publicerar vi bilder från vår verksamhet, mest i synnerhet från träningar, tävlingar, läger och liknande aktiviteter.

Användningsområden

 Vi lagrar informationen för att kunna:
 • Göra intresseanmälan för spel i vår förening (Förnamn, Efternamn, E-postadress, Kön, Adress, Telefonnummer)
 • Medlemsregistrera (Förnamn, Efternamn, E-postadress, Kön, Adress, Telefonnummer)
 • Ha ett gruppschema för spelande medlemmar (Förnamn, Efternamn)
 • Skicka information som rör Kils Tennisklubb (E-postadress, Telefonnummer)
 • Fakturera kostnader för aktiviteter (Information som krävs vid fakturering eller debitering)
 • Publicera bilder och resultat från tävlingar på vår hemsida och sociala medier (Bild, Förnamn, Efternamn, Tävlingsresultat)
 • Avlöna våra tränare (Utbildningsnivå, Timlön, Arbetes omfattning, Kontonummer)

Utlämning av personuppgifter

För att få verksamhetsstöd från RF (Riksidrottsförbundet) och kunna ha lägre avgifter på aktiviteter i vår förening så krävs det att vi rapporterar medlemmar, deras aktiviteter och närvaro till Idrottonline.

Lagring

Vi lagrar informationen tills det att ditt medlemskap avslutas.